Loading...

CO TO JEST
BIOFEEDBACK ?

Naukowe metody terapeutyczne
pozwalające na naukę świadomego kontrolowania
procesów zachodzących w organizmie.

Na świecie metody biofeedback są bardzo rozpowszechnione i szeroko stosowane. W Polsce, dostępne kiedyś wyłącznie dla nielicznych (m.in. sportowców), coraz bardziej zyskują na popularności. Najczęściej stosowane to EEG biofeedback oraz RSA biofeedback. Połączenie tych dwóch rodzajów terapii stwarza możliwość nie tylko doskonalenia pożądanych obszarów, ale i korygowania dysfunkcji mózgowych powstałych w wyniku zaburzeń rozwoju, chorób czy urazów mózgu.

Szczegółowy przebieg treningów różni się w zależności od rodzaju biofeedbacku. Wszystkie sprowadzają się do dostarczania pacjentowi informacji zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki którym może on nauczyć się modyfikować funkcje (np. fale mózgowe, napięcie mięśni), które normalnie nie są kontrolowane świadomie.

Zmiany te monitorowane są przy użyciu specjalistycznego sprzętu i oprogramowania, a informacje zwrotne prezentowane są w formie wizualnej i dźwiękowej. Do treningów wykorzystywane są plansze multimedialne, które w atrakcyjny sposób prezentują efekty wykonywanych ćwiczeń i motywują do nauki nowych nawyków. Każdy trening jest dostosowany do indywidualnych możliwości pacjenta.

Terapia biofeedback jest metodą nieinwazyjną i bezpieczną. Według stanu obecnej wiedzy, nie ma żadnych przeciwwskazań do stosowania biofeedbacku. Biofeedback nie jest alternatywną formą terapii w stosunku do farmakologii. W niektórych schorzeniach ją zastępuje, w innych uzupełnia.

DLA KOGO?

Dla dzieci i dorosłych. W terapii, profilaktyce i doskonaleniu.

Dzieci

od 4. roku życia

Zwiększenie potencjału umysłowego oraz w terapiach zaburzeń i problemów szkolnych.

Kobiety w ciąży

Treningi oddechowe obniżające lęk przed porodem oraz w profilaktyce niedotlenienia dziecka.

Sportowcy

Relaksacja i skupienie przed zawodami. Zwiększenie odporności psychicznej.

Dorośli

Dorośli

w każdym wieku

Treningi wspomagające samodoskonalenie, obniżające stres, zwiększające kreatywność.

W doskonaleniu

 • zwiększenie koncentracji i poprawa pamięci
 • zwiększenie odporności na stres
 • zwiększenie kreatywności
 • podniesienie samooceny
 • wyciszenie i relaksacja
 • podniesienie kondycji umysłowej
 • poprawienie samopoczucia
 • poprawa odporności organizmu

W terapii

 • deficytów uwagi i koncentracji (ADD)
 • nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • autyzmu i zespołu Aspergera
 • dysleksji, dyskalkulii i dysortografii
 • zaburzeń mowy i pisma
 • braku motywacji
 • zaburzeń emocjonalnych, lęków, nieśmiałości, depresji, nerwic, agresji
 • tików

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Metoda EEG biofeedback
Metoda RSA biofeedback
„To, w co człowiek wierzy, jak i to, w co wątpi, jest równie znamienne dla siły jego umysłu.”
Marie von Ebner-Eschenbach
„Umysł nie jest książką, którą można otworzyć i przeczytać w wolnym czasie.”
Joanne Kathleen Rowling
„To, kim jesteś lub kimkolwiek możesz się stać, jest wynikiem tego, w jaki sposób wykorzystasz swój umysł.”
Napoleon Hill

CZYTELNIA

Znajdziesz tutaj warte przeczytania ciekawostki i artykuły na temat metod biofeedback.

Mózg lubi się uczyć

Uczenie się jest jednym z najważniejszych procesów w życiu człowieka. Jest bardzo istotnym elementem rozwoju, który zaczyna się już w dzieciństwie. Nierzadko też kojarzy się […]

Dieta mózgu

Praca mózgu polega na nieustannym tworzeniu połączeń nerwowych. Nasz mózg ulega ciągłym zmianom. Między jednym, a drugim i kolejnym neuronem tworzą się połączenia wspólnie tworzące […]

Funkcje półkul i poszczególnych obszarów mózgu

Półkula lewa
Półkula prawa

logiczna
intuicyjna

kontroluje prawą część ciała
kontroluje lewą część ciała

analizuje
syntetyzuje

reaguje na ustne instrukcje i wyjaśnienia
reaguje na bodźce symboliczne, demonstrowanie i ilustrowanie

zwraca uwagę na różnice
zwraca uwagę na […]

Zobacz wszystkie artykuły
Top